Polityka prywatności serwisu www.jost.com.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem
przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.

2.    Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Jost Stefan Jopyk, prowadzący działalność gospodarczą w Żukowie ul. Kościerska 9,
o numerze NIP 5890002158, REGON 192971660

3.    W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych

4.    Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
       a.    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
       b.    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies].

6.    Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8.    Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

9.    Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny
i zrozumiały.

11.    W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis jost.com.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.